هاست وردپرس

پلن اول هاست وردپرس

2,700,000ریال
سه ماهه

 • سه گیگابایت حجم فضای هاست
 • 150 گیگابایت پهنای باندماهیانه
 • دو گیگابایت حافظه رم اختصاصی
 • 100 درصد پردازش سی پی یو اختصاصی
 • نامحدود سایرامکانات جانبی

پلن دوم هاست وردپرس

1,800,000ریال
ماهانه

 • شش گیگابایت حجم فضای هاست
 • 300 گیگابایت پهنای باندماهیانه
 • چهار گیگابایت حافظه رم اختصاصی
 • 200 درصد پردازش سی پی یو اختصاصی
 • نامحدود سایرامکانات جانبی

پلن سوم هاست وردپرس

3,500,000ریال
ماهانه

 • 10 گیگابایت حجم فضای هاست
 • 600 گیگابایت پهنای باندماهیانه
 • 8 گیگابایت حافظه رم اختصاصی
 • 400 درصد پردازش سی پی یو اختصاصی
 • نامحدود سایرامکانات جانبی