هاست وردپرس

پلن اول هاست وردپرس حرفه ای

15,000,000ریال
سالانه

 • سه گیگابایت حجم فضای هاست
 • 150 گیگابایت پهنای باندماهیانه
 • سه گیگابایت حافظه رم اختصاصی
 • 120 درصد پردازش سی پی یو اختصاصی
 • نامحدود سایرامکانات جانبی

پلن دوم هاست وردپرس حرفه ای

14,000,000ریال
شش ماهه

 • شش گیگابایت حجم فضای هاست
 • 300 گیگابایت پهنای باندماهیانه
 • پنج گیگابایت حافظه رم اختصاصی
 • 200 درصد پردازش سی پی یو اختصاصی
 • نامحدود سایرامکانات جانبی

پلن سوم هاست وردپرس حرفه ای

24,000,000ریال
شش ماهه

 • 10 گیگابایت حجم فضای هاست
 • 600 گیگابایت پهنای باندماهیانه
 • 8 گیگابایت حافظه رم اختصاصی
 • 400 درصد پردازش سی پی یو اختصاصی
 • نامحدود سایرامکانات جانبی