گواهینامه اس اس ال

EU - SSL Certificate

3,200,000ریال
سالانه

+ گواهینامه یکساله اس اس ال معتبر از اروپا
+ پشتیبانی از انواع پسوند دامنه های ایرانی و خارجی
+ مورد تایید مرکز اینماد، جهت اخذ نماد 2 ستاره
+ فقط برای یکعدد دامنه، بدون سابدامین ها صادر میشود