هاست فروشگاهی حرفه ای

پلن اول هاست فروشگاهی حرفه ای

4,500,000ریال
سه ماهه

 • پنج گیگابایت حجم فضای هاست
 • 150 گیگابایت پهنای باندماهیانه
 • دو گیگابایت حافظه رم اختصاصی
 • 100 درصد پردازش سی پی یو اختصاصی
 • نامحدود سایرامکانات جانبی

پلن دوم هاست فروشگاهی حرفه ای

8,000,000ریال
سه ماهه

 • 10 گیگابایت حجم فضای هاست
 • 300 گیگابایت پهنای باندماهیانه
 • چهار گیگابایت حافظه رم اختصاصی
 • 200 درصد پردازش سی پی یو اختصاصی
 • نامحدود سایرامکانات جانبی

پلن سوم هاست فروشگاهی حرفه ای

5,000,000ریال
ماهانه

 • 20 گیگابایت حجم فضای هاست
 • 600 گیگابایت پهنای باندماهیانه
 • 8 گیگابایت حافظه رم اختصاصی
 • 400 درصد پردازش سی پی یو اختصاصی
 • نامحدود سایرامکانات جانبی